వీక్షకులు

నువ్వు వెన్నువంచి చేసే సాయం -- మన దేశానికి వెన్నంటే ఉండే ధైర్యం

తన కలల వెంట పరుగులెత్తే ఓ కుర్రవాడు
పని కోసం తట్టాబుట్ట సర్దుకొని కుటుంబముతో నగరానికి వచ్చిన ఓ కార్మికుడు
రోజువారి డబ్బు కోసం వేచి చూసే ఓ కూలీవాడు
చికిత్స చేసి బ్రతికించే ఓ వైద్యుడు
వీరత్వంతో దేశాన్ని రక్షించే ఓ సైనికుడు 
కేసులు గెలిస్తే కాని నిద్ర పట్టని ఓ వకీలు
కాసులు పోతయ్యెమో అని భయపడుతూ బ్రతికే ఓ అవినీతిపరుడు
రెండు పూటలూ ఎన్నో పాట్లు పడితే కాని రోజు గడవని ఓ పేదవాడు
తను చిటిక వేస్తే ఇట్టే పనులు జరిగే ఓ కుబేరుడు
అన్ని వేళలా పుష్టిగా నైవెద్యం అందుకునే ఆ దేవుడు

ఏ పని చేసినా
ఎంతటి వాడైనా
ఎంత కష్టపడినా 
ఎన్ని భోగాలు అనుభవిస్తున్నా…

నీ శ్రమ లేనిదే మాకు జీవం లేదు
నీ ఓర్పు లేనిదే మానవ మనుగడకు మూలము లేదు
నీ సాయం లేనిదే దేశానికి ముఖ్య ఆదాయం లేదు
నువ్వు చినుకుకై పడే తపనే మా ఉనికి కారణం.

తనని బ్రతికించుకునేవాడిని మనిషి అంటే,
పది మందిని బ్రతికించేవాడిని దేవుడు అంటే,

నిన్ను శోషించుకుంటూ, కోట్ల మందిని నీ కష్టంతో పోషించగలిగేది మాత్రం కేవలం నువ్వు ఒక్కడివే... రైతన్నా!!


Comments

Popular posts from this blog

అందరూ దోషులే దొరికితే!

అమ్మ ఒడి!

"సిరివెన్నెల" గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు