వీక్షకులు

తెలుగు భాషా దినోత్సవం

"ప్రతిరోజు లాగా ఈ రోజు కూడా మాములేనండీ!!"
ప్రత్యేకత తెలియకుండా అలా అనుకుంటే మాత్రం పొరపాటేనండీ 
మనం పుట్టిన తేదీయా?! మన వాళ్ళ పుట్టిన తేదియా?! అయ్యుండచ్చండీ,
కానీ మన వచనా మాధ్యమానికీ, నా ఈ రచనా మాధ్యమానికీ ఎదో పోలిక ఉందండీ, గమనించండి
అదేనండీ నేడు మన తెలుగు భాషా దినోత్సవమండీ
వ్యవహారిక భాష కోసం పోరాడిన మన "గిడుగు" గారి పుట్టిన తేదీకి గాను దక్కిన అరుదైన గౌరవమండీ!
నాడు "దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" అని గొప్పతనం చాటారండీ
నేడు "దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్సే" అన్న పరిస్థితి ఎదురయ్యేలా ఉందండీ
కానీ మనం ఆ మాటని తిరగరాద్దామండి
అమమ్మాతాతయ్యలని, అమ్మానాన్నలని అడిగి తెలుసుకుందామండీ
ఇతర భాషా పరిజ్ఞానాలు, సంస్కృతులు ఎక్కడైనా నేర్చుకోవచ్చండీ
మన భాషా విలువలకు, సంస్కృతులకు మాత్రం ఇంట్లోనే ఓనమాలు దిద్దగలము కదండీ
సాధ్యమైనంత వరుకు తెలుగులో మాట్లాడటం, కుదిరినప్పుడు రాయటం అలవాటు చేసుకుందామండీ
ఇందులో పెద్ద ఇబ్బందేమి లేదండీ, ఆచరణలో పెడితే ఇట్టే అభ్యాసం అయిపోతుందండీ. 

Comments

Popular posts from this blog

అందరూ దోషులే దొరికితే!

నేనున్నా'న్నాన్నా' నే నాన్న!

అమ్మ ఒడి!