Friday, 31 August 2018

అంతే కదండీ!!


యుగాల నుండి వెలసి ఉన్న దేవుళ్ళు 
కోటానుకోట్ల జనాలు
లక్షల నాడీకణాలు కలిసి పుట్టించే ఆలోచనలు
వేల సంఖ్యలలో ఉన్న ఫేసుబుక్ మిత్రులు 
వందల యేళ్ళు బ్రతికే చెట్లు 
వెల కట్టలేని విలువలు. 
ఆపగలవా ఒక మనిషి అంతిమ శ్వాసను!

మరణం అది.. జరుగక తప్పదు!

మరి ఆగునా ఆ దేవుళ్ళ పూజలు
ఈ జనాల పరుగులు 
ఈ ఆలోచనల స్పందనలు  
ఈ మిత్రుల సంభాషణలు  
ఈ చెట్ల జీవన క్రియలు 
ఈ విలువల విలువలు!? 

జీవితం ఇది.. సాగక ఉండదు! 

కొత్త కాలమానం - ఆపరేషన్ 2020

జననమరణముల నడుమ ఉనికి తెలుపుతూ, బ్రతుకుతెరువు కొరకు గళమునెత్తుతూ, గెలుపు రథమునెక్కుటకు కదము తొక్కుతూ, విధాత రాతను శిరసా వ...