Saturday, 11 May 2019

జీవనతాత్పర్యం

'భూతభవిష్యములు' అను 
రెండు పర్వతముల నడుమ
సొగసులీనుతున్న 'వర్తమానము' అనే 
పలువొంపుల ప్రవాహము పైన 
నిర్మితమైన 'మనోభావాలు' అనే  
ధృఢమైన వారధిపై 'జ్ఞాపకాలు' అనే 
చల్లని పవనము వీచు వేళ
'జీవితము' అను ప్రకృతిలో లీనమై 
సాగిపోవుటే కదా ఈ 'జీవనతాత్పర్యం'

కొత్త కాలమానం - ఆపరేషన్ 2020

జననమరణముల నడుమ ఉనికి తెలుపుతూ, బ్రతుకుతెరువు కొరకు గళమునెత్తుతూ, గెలుపు రథమునెక్కుటకు కదము తొక్కుతూ, విధాత రాతను శిరసా వ...