వీక్షకులు

అమ్మ ఒడి!బడిలో అభ్యసించలేని ఎన్నో విషయాలను నేర్పిస్తుంది ఆ ఒడి
ఎవ్వరూ ఎంచలేనంత ప్రేమను చూపిస్తుంది ఆ ఒడి
ఎంతటి బాధను అయినా ప్రేమగా తుడిచేస్తుంది ఆ ఒడి
తీరని అలసటకి చక్కటి పానుపు అవుతుంది ఆ ఒడి 
ఎక్కెక్కి ఏడ్చేటి కన్నులకు ఊయలగా మారుతుంది ఆ ఒడి
ఏ కష్టాన్ని అయినా పంచుకోగల నేస్తం అవుతుంది ఆ ఒడి 
చిన్న దెబ్బ వేసి అల్లరిని అదుపులో ఉంచే గురువుగా మారుతుంది ఆ ఒడి
ఎన్నో కబుర్లు చెబుతూ, గోరు ముద్దలు తినిపించే ఆ మాతృమూర్తి ఒడి,
పసి పిల్లవాడికైనా, ఎదిగిన పెద్దవాడికైనా ఎప్పటికీ అండగా వెన్నంటే ఉంటుంది ఆ అమ్మ ఒడి! 

Comments

Popular posts from this blog

అందరూ దోషులే దొరికితే!

నేనున్నా'న్నాన్నా' నే నాన్న!